Ion association effects and ionic conduction in polyalkalene modified dimethyl-siloxanes.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

I Albinsson

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

B-E Mellander

J.R Stevens

Solid State Ionics

Vol. 53-56 1044-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07