The importance of ion-polymer crosslinks in polymer electrolytes.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

L.M Torell

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

D Sidebottom

G Petersen

Solid State Ionics

Vol. 53-56 1037-1043

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06