Reorientational motion of the NO3- - ion through the liquid-glass transition in Ca-K-NO3 and Ca(NO3)2 + 8 H2O.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

L Börjesson

A.K Hassan

L.M Torell

J. Non-Cryst. Solids

Vol. 172-174 161-166

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06