Raman and Infra-red studies of Lithium Coordination in a Thermoplastic Polyurethane.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

A Ferry

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

J.D Van Heumen

J.R Stevens

Polymer

Vol. 37 734-744

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06