The Physical Properties of High-Pressure Polymerized C60.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

P-A Persson

O Andersson

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

A Soldatov

B Sundqvist

T Wågberg

J. Phys. Chem. Solids

Vol. 58 1881-1885

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08