A pfg-NMR investigation of the diffusion coefficients of anionic species in the system PPG4000-LiCF3SO3,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

A Ferry

G Orädd

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

Macromolecules

Vol. 30 7329-7331

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08