Structural and physical properties of pressure polymerised C60.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

B Sundqvist

U Edlund

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

D Johnels

J Jun

P Launois

R Moret

P-A Persson

A Soldatov

T Wågberg

Carbon

Vol. 36 657-660

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08