Sodium - Sodium Halide co-Intercalated Graphite: Chemistry, Structure and Electrical Transport.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

L Edman

A Hérold

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

M Lelaurain

E McRae

B Sundqvist

Journal of Physics and Chemistry of Solids

Vol. 60 475-482

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08