Raman Spectroscopic Characterization of Association and Thermoreversibel Gelation in Aqueous Systems of Poly(N-acetamidoacrylamide).
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Denis Ostrovskii

Chalmers, Teknisk fysik

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

B Nyström

O Marstokk

H.B.M Kopperud

Macromolecules

Vol. 32 5552-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06