Poly (Metyl Metacrylate) – Based Protonic Gel Electrolytes: A Spectroscopic Study.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Hanna Ericson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Christer Svanberg

Chalmers, Teknisk fysik

Alexander Brodin

Chalmers, Teknisk fysik

A.M Grillone

S Panero

B Scrosati

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

Electrochim. Acta

Vol. 45 1409-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07