Cation coordination in ion conducting gels based on PEO-grafted polymers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Josefina Adebahr

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

P Gavelin

P Jannasch

Denis Ostrovskii

Chalmers, Teknisk fysik

B Wesslen

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

Solid State Ionics

0167-2738 (ISSN)

Vol. 135 1-4 149-154

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1016/S0167-2738(00)00294-0

Mer information

Skapat

2017-10-08