New Lithium Salts on the Computer: Fiction or Fact?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Patrik Johansson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

Electrochimica Acta

0013-4686 (ISSN)

Vol. 46 10-11 1545-1552

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1016/S0013-4686(00)00751-9

Mer information

Skapat

2017-10-08