Microscopic Interactions in Nanocomposite Electrolytes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

A.S. Best

Josefina Adebahr

Chalmers, Teknisk fysik

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

D. R. MacFarlane

M Forsyth

Macromolecules

00249297 (ISSN) 15205835 (eISSN)

Vol. 34 13 4549-4555

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1021/ma001837h

Mer information

Skapat

2017-10-07