Confocal Raman Spectroscopic Investigations of Fuel Cell Tested Sulfonated Styrene Grafted Poly(vinylidene fluoride) Membranes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Hanna Ericson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

T Kallio

T Lehtinen

Britta Mattsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

G Sundholm

F Sundholm

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

Journal of the Electrochemical Society

0013-4651 (ISSN) 1945-7111 (eISSN)

Vol. 149 2 A206-A212

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1149/1.1431964

Mer information

Skapat

2017-10-06