The effect of nano-particle TiO2 fillers on structure and transport in polymer electrolytes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

M Forsyth

D. R. MacFarlane

A Best

Josefina Adebahr

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

A Hill

Solid State Ionics

0167-2738 (ISSN)

Vol. 147 3-4 203-211

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1016/S0167-2738(02)00017-6

Mer information

Skapat

2017-10-07