Ion and solvent dynamics in gel electrolytes based on ethylene oxide grafted acrylate polymers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Josefina Adebahr

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

M Forsyth

P Gavelin

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

G Orädd

Journal of Physical Chemistry B Materials

1089-5647 (ISSN)

Vol. 106 47 12119-12123

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1021/jp013819n

Mer information

Skapat

2017-10-07