Policy controlled environmental management work - Final report
Rapport, 2004

Författare

Raul Carlson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Sandra Häggström

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ann-Christin Pålsson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2004:10

Mer information

Skapat

2017-10-07