Industrial applications of future information systems for impact assessment A procedure for data format mapping and nomenclature issues
Rapport, 2004

Författare

Karolina Flemström

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Klas Geiron

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Markus Erlandsson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2004:5

Mer information

Skapat

2017-10-07