Appropriation and appropriability in open source software
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Linus Dahlander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

International Journal of Innovation Management

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13