Nuclear and magnetic structure of Ba3Fe2WO9
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

neutron powder diffraction

mixed metal oxides

Författare

S.A. Ivanov

Sten Eriksson

Göteborgs universitet

J. Erikssen

R. Tellgren

H Rundlöf

Materials Research Bulletin

0025-5408 (ISSN)

Vol. 39 4-5 615-628

Ämneskategorier

Materialteknik

DOI

10.1016/j.materresbull.2003.12.007

Mer information

Skapat

2017-10-10