Fischer decompositions of entire functions of Hilbert-Schmidt holomorphy type
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Henrik Petersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics

0219-0257 (ISSN)

Vol. 7 2 233-247

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Annan fysik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06