On some class of sets with multi-sheeted envelope of holomorphy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

B. Jöricke

Nikolay Shcherbina

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Mathematische Zeitschrift

0025-5874 (ISSN) 1432-8232 (eISSN)

Vol. 247 4 711-732

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1007/s00209-003-0642-8

Mer information

Skapat

2017-10-06