Counterexamples to the Neggers-Stanley conjecture
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Petter Brändén

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Electronic Research Announcements of the American Mathematical Society

1079-6762 (ISSN)

Vol. 10 155-158

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07