Simultaneous avoidance of generalized patterns
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

permutations

forbidden subsequences

trees

Författare

Sergey Kitaev

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ars Combinatoria

0381-7032 (ISSN)

Vol. 75 267-288

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07