An approach to quasi-Hopf algebras via Frobenius coordinates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

integrals

Författare

Lars Kadison

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Journal of Algebra

0021-8693 (ISSN) 1090-266X (eISSN)

Vol. 295 1 27-43

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1016/j.jalgebra.2005.09.039

Mer information

Skapat

2017-10-07