The bounded spherical functions the free two-step nilpotent Lie group
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Véronique Fischer

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Journal of Lie Theory

0949-5932 (ISSN)

Vol. 16 2 351-370

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07