7Li NMR measurements of polymer gel electrolytes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Josefina Adebahr

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

M Forsyth

D. R. MacFarlane

P Gavelin

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

Solid State Ionics

0167-2738 (ISSN)

Vol. 147 3-4 303-307

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1016/S0167-2738(02)00014-0

Mer information

Skapat

2017-10-07