Effects of a fuel cell test on the structure of irradiation grafted ion exchange membranes based on different fluoropolymers.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

T Kallio

Teknillinen korkeakoulu / Tekniska högskolan

K Jokela

Helsingin Yliopisto

Hanna Ericson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

R Serimaa

Helsingin Yliopisto

G Sundholm

Teknillinen korkeakoulu / Tekniska högskolan

Per Jacobsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

F Sundholm

Teknillinen korkeakoulu / Tekniska högskolan

Journal of Applied Electrochemistry

0021-891X (ISSN) 1572-8838 (eISSN)

Vol. 33 6 505-514

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1023/A:1024449228157

Mer information

Senast uppdaterat

2023-08-21