Lithium-pyrazole-3,4,5-tricarbonitrile: Ion pairing and lithium ion affinity studies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Henrik Markusson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

S Beranger

Patrik Johansson

Chalmers, Teknisk fysik

M Armand

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

J Phys Chem A

Vol. 107 10177-10183

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06