Slutrapport från projektet Metodik för hantering av skogsindustrins miljödata
Rapport, 2005

Författare

Ann-Christin Pålsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2005:4

Mer information

Skapat

2017-10-06