Affect, risk perception and future optimism after the tsunami disaster
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

construction

metacognitive experiences

relevance

judgments

core affect

fluency

preference

information

mood

decision-making

Författare

Daniel Västfjäll

Göteborgs universitet

Ellen Peters

Paul Slovic

Judgment and Decision Making

1930-2975 (ISSN)

Vol. 3 1 64-72

Ämneskategorier

Psykologi

Mer information

Skapat

2017-10-10