Environmental assessment of supercritical water oxidation and other sewage sludge handling options
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Magdalena Svanström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Morgan Fröling

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Margareta Lundin

Mattias Olofsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Waste Management & Research

Vol. 23 4 356-366

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08