A Raman study of ion solvation and association in polymer electrolytes.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

L.M Torell

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

G Petersen

Polymers for advanced technologies.

Vol. 4 152-163

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06