Performance test of CR-39 plastic nuclear track detectors for therapeutic carbon beam dosimetry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

N. Yasuda

M Kurano

D Shu

H Kawashima

S. Kodaira

K Ochiai

Lembit Sihver

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

NIRS Technology

Vol. 1 1-7

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06