Reduced order Thrust Estimation for a Jet Engine
Paper i proceeding, 2005

Författare

Mattias Henriksson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Tomas Grönstedt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

50th ASME Turbo Expo, pp

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Signalbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-06