Mångdubbel avgasdos i bil jämfört med pendeltåg
Rapport, 1989

Bilavgashalter inuti bilar är 5-10 gånger högre än i pendeltåg. För pendlingssträckan Göteborg-Lerum-Alingsås utsattes bilpendlare i genomsnitt för sju gånger högre halter än tågpendlare under en mätperiod våren 1989. Resultaten innebär att pendeltåg är det särklassigt bästa transportmedlet i tätortsområden med hänsyn till resenärens bilavgasexposition. Spårvagn är det näst bästa och bil och buss de sämsta. Resultaten baseras på bestämningar vid åtta mättillfällen av ett tiotal kolväten som är typiska för bensinavgaser. Prover har tagits samtidigt i pendeltåg och bil under resa på samma sträcka. En bestämning av mängdsammansättning har utförts för mer än 50 av de enskilda avgaskolväten som bilisten inandas i högst halter.

pendling

bilavgaser

analys

kolväten

halter

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Lars Löfgren

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Karin Söderlund

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07