Usability of Collaborative Virtual Environments. Technical and Social Aspects
Licentiatavhandling, 2003


Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06