Interaction Fragments Influencing Collaboration in Distributed Immersive Virtual Environments
Kapitel i bok, 2005

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Lars Bråthe

Anthony Steed

Ralph Schroeder

Avatars at Work and Play: Activities Shared Virtual Environments

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13