Evaluating Collaboration in Distributed Virtual Environments for a Puzzle-solving Task
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Anthony Steed

Ralph Schroeder

Proceeding of at HCI International 2005, the 11th International Conference on Human Computer Interaction

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13