Evaluating Collaboration in Distributed Virtual Environments for a Puzzle-solving Task
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Anthony Steed

Ralph Schroeder

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06