Interaction Between Users of Immersion Projection Technology Systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Anthony Steed

David Roberts

Ralph Schroeder

Ilona Heldal

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Proceeding of HCI International 2005, the 11th International Conference on Human Computer Interaction

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13