Interaction Between Users of Immersion Projection Technology Systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Anthony Steed

David Roberts

Ralph Schroeder

Ilona Heldal

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06