Comment on "Efficient Photochemical Water Splitting by a Chemically Modified n-TiO2" (II)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

solar hydrogen production

photochemical water splitting

conversion efficiency

carbon doped TiO2

Författare

Carl Hägglund

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Michael Grätzel

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Science

0036-8075 (ISSN)

Vol. 301 5640 1673b-

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1126/science.1085119

Mer information

Skapat

2017-10-07