A Framework for Specifying Software Robustness Requirements
Licentiatavhandling, 2010

EB-room, Rännvägen 6B, Chalmers University of Technology
Opponent: Jürgen Börstler

Författare

Ali Shahrokni

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)

Ämneskategorier

Programvaruteknik

ISBN

1652-876X

EB-room, Rännvägen 6B, Chalmers University of Technology

Opponent: Jürgen Börstler

Mer information

Skapat

2017-10-07