On adaptive strategies and error control in fracture mechanics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Fracture mechanics

Adaptivity

Error control

Energy release rate

Författare

Per Heintz

Chalmers, Tillämpad mekanik

Klas Samuelsson

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Computers & Structures

Vol. 82 6 485-497

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-06