En första kurs i matematisk fysik
Bok, 2010

Kompendium/lärobok för kursen Vektorfält och klassisk fysik.

Författare

Martin Cederwall

Chalmers, Teknisk fysik, Matematisk fysik

Ämneskategorier

Matematik

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07