Liquid Crystal Device and a liquid crystal material
Patent, 2005

antiferroelectric

liquid crystal

orthoconic

Uppfinnare

Roman Dabrowski

Witold Drzewinski

Herman Pauwels

Anders Dahlgren

Sven Lagerwall

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Per Rudquist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Koen D'havé

Marek Matuszczyk

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Pontus Jägemalm

US 6,919,950 B2

09/939,695

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15