Liquid Crystal Device and a liquid crystal material
Patent, 2005

antiferroelectric

liquid crystal

orthoconic

Uppfinnare

Roman Dabrowski

Organisation okänd

Witold Drzewinski

Organisation okänd

Herman Pauwels

Organisation okänd

Anders Dahlgren

Organisation okänd

Sven Lagerwall

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Per Rudquist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Koen D'havé

Organisation okänd

Marek Matuszczyk

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Pontus Jägemalm

Organisation okänd

US 6,919,950 B2

09/939,695

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15