Initial condition effects on turbulent boundary layers subjected to favorable pressure gradient
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Raúl Cal

Gunnar Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Luciano Castillo

Paper No. AIAA-2005-4812, 4th AIAA Theoretical fluid mechanics conference, Toronto 6-9 June,2005

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06