Grass: from local pastures to global energy markets in eastern Tanzania
Kapitel i bok, 2013

subsistence values

ecosystem services

biodiversity

land use rights

Miombo ecosystem

biofuel

pastoralism

Författare

Gunilla Almered Olsson

Göteborgs universitet

Lennart Bångens

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Ecology and power : struggles over land and material resources in the past, present, and future / edited by Alf Hornborg, Brett Clark and Kenneth Hermele

206-216

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

DOI

10.4324/9780203122815

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-26