Designing Human Interface in Speech Technology, Kluwer Academic Publishers
Bok, 2005

usability

human factors

neuropsychology

design analysis

speech interaction

Författare

Fang Chen

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

ISBN

0-387-24155-8

Mer information

Skapat

2017-10-07