Diesel Spray Properties at Different Temperatures
Licentiatavhandling, 2005


Författare

Alf Magnusson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08