Energieffektiva kylbatterier och köldbärarsystem
Övrigt konferensbidrag, 2005

calculation

heat exchanger

pressure drop

brine

plate-fin

Heat transfer

design

Författare

Caroline Haglund-Stignor

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Bengt Sundén

Daniel Eriksson

4:e eff-Sys-dagen

Vol. 1

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06